Sélectionner une page

Biobaserade och resurssnåla byggnadsmaterial har använts genom tiderna. Historiska exempel på dessa material är trä, halm, lera, vass och kalk. Historiska byggnadsmaterial är ofta robusta och kan i många fall återanvändas. Samtidigt finns det flertalet exempel av moderna biobaserade byggnadsmaterial såsom hampa-kalk, trä och biobaserade isoleringsmaterial som lämpar sig bra för såväl renovering av historiska byggnader som i nybyggnationer.