Sélectionner une page

50m2 innovation. bio-konstruktion 

En innovativ byggnad som kommer ha flera spännande lösningar. Vi kommer isolera både väggar och tak med hampakalk.
Date : Maj 2021
Client : private
Project type : Modern eco-building

Maj 2021

Arrangör

Nordic Hemp Building School

Saxtorp

LÄR DIG BYGGA EN INNOVATIV OCH EKO BYGNNAD MED HAMPAKALK, KURSER MED NORDIC HEMP BUILDING SCHOOL

Hållbar isolering med biobaserad hampakalk

Första XXX med biobaserad hampakalk som isolering 

Hållbar isolering med biobaserad hampakalk, en miljöbyggnad som uppfyller alla behov av komfort och energieffektivitet, detta är vad testlaboratoriets levande laboratorium vill uppnå. Nya byggmaterial och tekniker kommer att krävas för att uppfylla FN: s mål 2030.

Byggkurs i att bygga prefabpaneler i hampakalk.

Lär dig bygga med hampakalk med Nordic Hemp Building School – hampakalks prefabpaneler kurs teori och praktik

Coranavirus Kursen kommer genomföras om inga nya riktlinjer sätts på plats och kommer genomföras där man kan vistas på säkert avstånd från varandra.  

Vem riktar sig kursen till? Den är lämplig för alla som jobbar med inom byggbranschen eller hållbarhet och vill lära sig om prefab konstruktion med hampakalk. Oavsett om man planerar sitt eget projekt, är arkitekt, entreprenör eller bara vill få praktisk erfarenhet av olika sätt att använda materialet. 

Fördelarna med denna kursen är att det ger en introduktion med både teori och praktik

KURSEN: Denna kursen är en introduktion till att bygga hampakalkspaneler. Detta kommer resultera i att man lär sig hur man snabbt och enkelt kan bygga biobaserat i industriel skala.

Inlärningsmetoder och resultat: Kursen sprids över tre dagar med en blandning av teori och praktik, vilket återspeglar det faktum att byggare behöver ha en ordentlig förståelse av materialet samt goda praktiska färdigheter för att kunna använda hampakalk framgångsrikt. Varje dag avslutas med en frågestund, men vi svarar givetvis på frågor på övrig tid också. All utrustning tillhandahålls för praktiska sessioner. Kursdeltagare som slutför hela kursen kommer att få ett certifikat för genomförd kurs som skickas via e-post veckan efter slutförandet.

Prefab hampakalk kursen

Instruktör Jeremy och Caroline Vaissière

Pieds Nus Habitat är specialister på att bygga prefabpaneler av hampakalk. I 10 års tid har de varit delaktiga i R&D och innovation inom biobaserade byggnadsmaterial. Deras kunskap inom prefab bidrar till en snabbare byggnation, en hög kvalité till ett lägre pris.

 

Prefabkursen anordnas tillsammans med Koljern Nordic AB

Kursen kommer hållas tillsammans med Koljern Nordic AB i deras lokaler i Varberg. En bärande komposit-lösning av Foamglas® och lättmetall-balkar som i många applikationer ersätter isolerad betong. Koljern erbjuder mervärde som sänkt vikt och sparad bygghöjd med utmärkta isolerande egenskaper som håller över tid, helt brandsäkert och klimatsmart. Koljern Nordic är en leverantör till fossilfria förskolan Hoppet i Göteborg

Nordic Hemp Building School

Nordic Hemp Building School offers certified hempcrete courses in partnership with École Nationale du Chanvre. Our courses are based on the 2012 professional rules developed by a french professionals specialsed in hempcrete building technics. The training courses are provided to professionals. At N.H.B.S we will teach you how to build and renovate durable and well functioning houses. Certified hempcrete is today the best bio-based building material to ensure effective insulation perfomence and fire safety.

Bli certifierad att bygga prefabspaneler med hampakalk

Lärandemål Efter kursens slut kommer deltagarna att: Ha lärt sig om hur hampakalk används i byggindustrin idag. En grundläggande förståelse för de viktigaste teoretiska och praktiska frågorna som ska beaktas när man bygger med hampakalk, både i byggnation och renovering. Känna till problemen som berörs när man väljer hampa och ett bindemedel. Ha en god förståelse för den grundläggande metoden för att bygga prefab med hampakalk och fått praktisk erfarenhet av: Bygga en prefabpanel med hampakalk. 

Kursledare: Kursen kommer att ledas av Jeremy och Caroline Vaissière, som driver Pieds Nus Habitat, ett franskt företag som specialiserat sig på användning av hampakalk som byggmaterial. Jeremy och Caroline har lång erfarenhet av hampkalkkonstruktion och ger råd och utbildar andra byggare och arkitekter.

3 dagar – Certifierad att prefab med hampakalk – Grundläggande kunskaper lärs ut i teori och praktik 

 

Plats: Rosenstigen 17, 261, 261 93 Saxtorp Sweden

Avgift för tre-dagars kurs: 10 000 kr exkl. moms.

Avgiften inkluderar undervisning, kursmaterial och tre luncher. Din plats blir bekräftad vid betalning, vid avbokning upp till en vecka innan behålls halva kursavgiften, därefter ingen återbetalning.

Summa: 10 000.00 kr exkl. moms

Moms: 2500.00 kr

Totalt belopp: 12 500.00 kr (inkl.moms)

Kontouppgifter: Nordea Swish: 123 557 0007

Plusgiro: 795503-2

Bankgiro: 394-3008        

Momsreg#: SE559009798901

In this case the carbon footprint has been essential in planning the construction. Reduction of the environmental impact and CO2 emission, the project was supported by different sustainable materials suppliers and builders mentioned down below.  

«  Konstruktionen är homogen, isolerar bra mot värme och kyla, är temperatur och fukt utjämnande samt skapar ett bra inomhusklimat. Industrihampa är en ettårig snabbväxande ört som binder koldioxid effektivt.  »

Construction team

Architekt/Designer : Patrik Bengtsson & Caroline Mårtensson

Hempcrete supplier of Tradical®and Chanvribat®materials House of Hemp 

Carpenter : Johan Bengtsson , Bygghjälp AB

 

Fire test on site to demonstrate the strong capacity fo hempcrete to not burn!

hempcrete without finish

hampakalk isolering kurs   

Hållbar isolering med biobaserad hampakalk, an eco-building that meets all the needs of comfort and energy efficiency.

hampakalk isolering 

Hampakalk kurser i de nordiska länderna

The Nordic Hemp Building School in partnership with Ecole National du Chanvre

has provided a 3 days kurs on construction site thanks to the generosity of the owners in order to learn about theorical and practical certified construction with hempcrete. 

Click for more information about how does a course entails and check availability on the next coming course

Rémy Chorda, CEO of Ecole National du Chanvre

Technical solutions with Tradical® hempcrete

biobaserad isolering

Det hällbar huset med det biobaserade material hampakalk

 In cooperation with test.site.steninge, Nordic Hemp building School and Ecole National du Chanvre, a three-day construction course was held during the process.

Denna vände sig främst till branschfolk: arkitekter, byggarbetare etc då det behövs praktiska exempel för att nå byggindustrin. I anslutning hölls ett seminarium för Regional spridning och kunskapsdelning.

Hempcrete was sprayed on a wood framework to obtain a monolithic wall. The composition of the hempcrete is essential in order to ensure the quality of the hempcrete and the safety of the building. That is why certification of the building materials is a prerequisite. Tradical has perfected the purest lime for hempcrete construction to improve at its best the hygro-thermal qualities of the building. For House of Hemp, it is the natural choice.

Insulation with certified hempcrete

  • 95m2 of insulating walls with Tradical Thermo + cert. hemp Chanvribat
  • Indoor will be finished with clay
  • Outdoor facade wall will be finished with Tradical PF80 and Tradical Bâtir
Thermal performance
  • Thickness of the wall : 30 cm. R = 4.4 m² K/W
Fire resistance 
  • Tradical® Hempcretes – Walls LNE (French laboratory) report for test no. P113132 DE/11  >  Rating = B – S1, d0

CO2 Capture 

27m3 of hempcrete = 8 tons

Produkter som används för byggarbetsplatsen 

Hampakalk är ett material som “andas”,  det är en naturlig fuktspärr som är långsamt genomtränglig.  Det är energieffektivt och kan nå Passivhusstandard, dessutom är det koldioxidnegativt, vilket innebär att det binder mer koldioxid när det växer än det krävs för att tillverka och bygga med det.

Tradical PF® Thermo

Formulated lime for Tradical® hempcrete

Tradical PF® Bâtir

Formulated lime for traditional renders and masonry 

Chanvribat®

Hemp for Tradical® Hempcretes and Tradical® Hygrothermal Renders

Related Projects & Courses

Roof & floor with hempcrete insulation

Object:  Fireproof & thermal insulation

Specificity of the worksite: Insulation sprayed from the inside. 

A reed roof insulated and fire resistant with hempcrete insulation.

RENOVATION

Roof & floor with hempcrete insulation

Object:  Fireproof & thermal insulation

Specificity of the worksite: Insulation sprayed from the outside.

A half-timbered house

RENOVATION

Walls with hempcrete insulation

Object:  Monolytic bio-based walls & breathability with thermal properties

Specificity of the worksite: construction of hempcrete house by spraying from inside mainly.

A breathable and bio-based house for a Naturhus lab.

click here

NEW BUILD

Prefab Kurs feat. Wall'Up - 2020/23/11 at Varberg

Object:  Time efficiency in building 

Specificity of the worksite: Attefallshus made with hemp insulation prefab panels

3 days kurs i Göteborg lead by the Nordic Hemp Building School,

click here

NEW BUILD

Renovering Kurs - 2020/16-18/11 at Vasterstad

Object:  Time efficiency in building 

Specificity of the worksite: Renovation of an olf farm with a hempcret spraying machin plugged on solar energy

3 days kurs i Göteborg lead by the Nordic Hemp Building School,

click here

NEW BUILD

houseofhemp sweden
Göteborg
(+46) 737 26 11 26
peter.holmdahl@houseofhemp.se hempbuildingschool@gmail.com