Sélectionner une page

En plattform under uppbyggnad där kunskaper och metoder för hållbart byggande och omställning prövas i teori och praktik. Nyckelord: hållbara byggmetoder, kontextbaserad byggnation, naturhus, recirkulation, miljökommunikation, energi, hampakalk, hus i växthus, kretslopp, interdisciplinära utbyten, gestaltad livsmiljö, agroforestry, klimatanpassning, biologisk mångfald Vår ambition är att bygga utifrån ett lokalt perspektiv och i samklang med naturen. Vi arbetar så långt det är möjligt med hållbara material och leverantörer samt hantverkare som delar vår vision. Projektet ska bli en plats att verka utifrån, en plats där metoder kan studeras och praktiseras. Våra kompetenser och viljan till förändring är en förutsättning. Inom ramverket för denna testsite samverkar vi tvärvetenskapligt och kunskapsöverbryggande.