Naturhus 

A hempcrete house in a greenhouse
at test.site.steninge
Date : 26 Augusti 2020 
Client : private
Project type : Modern eco-building

Det du inte fick veta om huset i växthuset med hampakalk – Hållbar isolering med biobaserad hampakalk

Hållbar isolering med biobaserad hampakalk

Första Naturhuset med biobaserad hampakalk som isolering 

Hållbar isolering med biobaserad hampakalk, an eco-building that meets all the needs of comfort and energy efficiency, this is what the living lab of test.site.steninge is looking to achieve. New building materials and techniques will be required in order to comply with the UN 2030 goals. 

« Ursprungligen var tanken att bygga ett jordhus, att producera ett boende med material från platsen – att bygga med ett solid naturmaterial, undvika långa transporter och följa en för trakten traditionell byggteknik. Materialvalet föll dock istället på hampakalk eftersom den har bättre isolervärde. Även med denna metod byggs massiva väggar av naturmaterial utan tätskikt och emissionsutsöndrande material.”

Patrik och Caroline

A visionary couple 

Patrik Bengtsson is an interior designer and Caroline Mårtensson is an artist focused on environment and climate issues.

After years of planning and finding the right site, Patrik and Caroline have given a fresh approach to what an eco-building can look like and reimagined today’s living spaces. Used as a home and workshop, test.site.steninge will focus on land use, construction technology, materials and food cultivation. 

Click here to watch the seminar @STENINGE / Back to the Future

Technical solutions with Tradical® hempcrete

biobaserad isolering

Det hällbar huset med det biobaserade material hampakalk

 In cooperation with test.site.steninge, Nordic Hemp building School and Ecole National du Chanvre, a three-day construction course was held during the process.

Denna vände sig främst till branschfolk: arkitekter, byggarbetare etc då det behövs praktiska exempel för att nå byggindustrin. I anslutning hölls ett seminarium för Regional spridning och kunskapsdelning.

Hempcrete was sprayed on a wood framework to obtain a monolithic wall. The composition of the hempcrete is essential in order to ensure the quality of the hempcrete and the safety of the building. That is why certification of the building materials is a prerequisite. Tradical has perfected the purest lime for hempcrete construction to improve at its best the hygro-thermal qualities of the building. For House of Hemp, it is the natural choice.

Insulation with certified hempcrete

  • 95m2 of insulating walls with Tradical Thermo + cert. hemp Chanvribat
  • Indoor will be finished with clay
  • Outdoor facade wall will be finished with Tradical PF80 and Tradical Bâtir
Thermal performance
  • Thickness of the wall : 30 cm. R = 4.4 m² K/W
Fire resistance 
  • Tradical® Hempcretes – Walls LNE (French laboratory) report for test no. P113132 DE/11  >  Rating = B – S1, d0

CO2 Capture 

27m3 of hempcrete = 8 tons

In this case the carbon footprint has been essential in planning the construction. Reduction of the environmental impact and CO2 emission, the project was supported by different sustainable materials suppliers and builders mentioned down below.  

«  Konstruktionen är homogen, isolerar bra mot värme och kyla, är temperatur och fukt utjämnande samt skapar ett bra inomhusklimat. Industrihampa är en ettårig snabbväxande ört som binder koldioxid effektivt.  »

En plattform under uppbyggnad där kunskaper och metoder för hållbart byggande och omställning prövas i teori och praktik. Nyckelord: hållbara byggmetoder, kontextbaserad byggnation, naturhus, recirkulation, miljökommunikation, energi, hampakalk, hus i växthus, kretslopp, interdisciplinära utbyten, gestaltad livsmiljö, agroforestry, klimatanpassning, biologisk mångfald Vår ambition är att bygga utifrån ett lokalt perspektiv och i samklang med naturen. Vi arbetar så långt det är möjligt med hållbara material och leverantörer samt hantverkare som delar vår vision. Projektet ska bli en plats att verka utifrån, en plats där metoder kan studeras och praktiseras. Våra kompetenser och viljan till förändring är en förutsättning. Inom ramverket för denna testsite samverkar vi tvärvetenskapligt och kunskapsöverbryggande.

Context

Located on the west coast near by Halmstad, Steninge, a Naturhus has emerged where earth houses are traditionally built. The Naturhus offers a 360° view on forest and agricultural lands, where natural light gives a micro climate for indoor gardening.

 » Väderskalet ger oss möjlighet att jobba med lösningar som annars inte är lämpade för ett nordiskt klimat.  »

Information

MOA : Privat 

Plats : Steninge Kyrkby, Halland

Surface of greenhouse : 150 m²

Surface of the house : 75m²

Construction team

Architekt/Designer : Patrik Bengtsson & Caroline Mårtensson

Hempcrete supplier of Tradical®and Chanvribat®materials House of Hemp 

Carpenter : Johan Bengtsson , Bygghjälp AB

 

Produkter som används för byggarbetsplatsen 

Hampakalk är ett material som “andas”,  det är en naturlig fuktspärr som är långsamt genomtränglig.  Det är energieffektivt och kan nå Passivhusstandard, dessutom är det koldioxidnegativt, vilket innebär att det binder mer koldioxid när det växer än det krävs för att tillverka och bygga med det.

Tradical PF® Thermo

Formulated lime for Tradical® hempcrete

Tradical PF® Bâtir

Formulated lime for traditional renders and masonry 

Chanvribat®

Hemp for Tradical® Hempcretes and Tradical® Hygrothermal Renders

Hampakalk kurser u de nordiska länderna

The Nordic Hemp Building School in partnership with Ecole National du Chanvre

has provided a 3 days kurs on construction site thanks to the generosity of the owners in order to learn about theorical and practical certified construction with hempcrete. 

Click for more information about how does a course entails and check availability on the next coming course

Rémy Chorda, CEO of Ecole National du Chanvre

Related Projects & Courses

Roof & floor with hempcrete insulation

Object:  Fireproof & thermal insulation

Specificity of the worksite: Insulation sprayed from the inside. 

A reed roof insulated and fire resistant with hempcrete insulation.

RENOVATION

Roof & floor with hempcrete insulation

Object:  Fireproof & thermal insulation

Specificity of the worksite: Insulation sprayed from the outside.

A half-timbered house

RENOVATION

Walls with hempcrete insulation

Object:  Monolytic bio-based walls & breathability with thermal properties

Specificity of the worksite: construction of hempcrete house by spraying from inside mainly.

A breathable and bio-based house for a Naturhus lab.

click here

NEW BUILD

Prefab Kurs feat. Wall'Up - 2020/23/11 at Varberg

Object:  Time efficiency in building 

Specificity of the worksite: Attefallshus made with hemp insulation prefab panels

3 days kurs i Göteborg lead by the Nordic Hemp Building School,

click here

NEW BUILD

Renovering Kurs - 2020/16-18/11 at Vasterstad

Object:  Time efficiency in building 

Specificity of the worksite: Renovation of an olf farm with a hempcret spraying machin plugged on solar energy

3 days kurs i Göteborg lead by the Nordic Hemp Building School,

click here

NEW BUILD

houseofhemp sweden
Göteborg
(+46) 737 26 11 26
peter.holmdahl@houseofhemp.se hempbuildingschool@gmail.com