Sélectionner une page

Kompositer kan beskrivas som en sammansättning av flera material som tillsammans bildar ett konstruktionsmaterial med nya egenskaper.Några exempel är biobaserade termoplaster, användning av traditionell plastbearbetning som formsprutning eller nya additiva tekniker som 3D-utskrifter. Inom exempelvis transportsektorn växer behovet av lätta konstruktioner i takt med att fordonsflottan energieffektiviseras och elektrifieras. Här kan befintliga teknologier användas för att utveckla lätta konstruktioner med hjälp av biokompositer. Biobaserade material kan även spela en viktig roll när det gäller storskaliga lösningar för att snabbt lagra och leverera energi. Det finns också goda möjligheter att ta fram biobaserade lösningar för att komplettera och ersätta dagens dyra batterier, som dessutom innehåller tungmetaller eller sällsynta jordartsmetaller.